Klub 4H4H to dobrowolna, niezależna organizacja edukacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży, kładąca szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań oraz podniesienie poziomu wiedzy. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów head (głowa), heart (serce) hands (ręce oraz health (zdrowie). Symbolem 4H jest czterolistna zielona koniczynka, wymyœlona przez O.H. Bensona. Działalność ruchu 4H opiera się na pracy młodych ludzi w lokalnym klubie 4H (pojmowanym nie jako miejsce, lecz jako grupa osób). Członkostwo w 4H jest otwarte dla chłopców i dziewczšt między 9 a 19 rokiem życia.

Zgodnie z założeniami inicjatywy praca w klubach 4H ma pomagać młodym ludziom doskonalić:
Głowę - żeby uczyli się myśleć, podejmować decyzje, rozumieli dlaczego rzeczy dziejš się tak, a nie inaczej i zdobywali wciąż nową i cennš wiedzę.
Serce - żeby przejawiali troskę o dobro innych, przejmowali na siebie odpowiedzialność obywateli kraju, byli w stanie określić, jakie wartości i postawy będą kultywować w życiu i uczyli się współpracować z innymi.
Ręce - żeby zdobywali nowe umiejętności i ulepszali te, które już posiadają, odczuwali dumę z wykonanej pracy i szanowali wysiłek innych.
Zdrowie - żeby żyli zdrowo, troszcząc się o dobre samopoczucie własne i innych, korzystając konstruktywnie z wolnego czasu.
Hasłem przewodnim, motywującym do działania jest: "Uczyć się działając".

W roku 1902 A. B. Graham, dyrektor Kuratorium w hrabstwie Clark w stanie Ohio, zorganizował klub dla chłopców i dziewcząt i urządził wystawę ich prac. Po uchwaleniu w roku 1914 przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawy Smitha-Levera, która ustanawiała program dla służby doradztwa rolniczego i zapewniała dla niej fundusze, rozwój ruchu klubów dla chłopców i dziewcząt - który otrzymał póŸniej nazwę 4H, stał się jednym z zadań doradztwa. Od tych pionierskich czasów ruch rozrósł się. 4H jest obecnie jedną z największych organizacji młodzieżowych w Stanach Zjednoczonych. Należy do niej ponad 5 milionów chłopców i dziewcząt prowadzonych przez setki tysięcy liderów. Ruchy o programach zbliżonych do 4H są obecne już w ponad 80 krajach œwiata (choć majš niekiedy inne nazwy (4-S w Ameryce Południowej, 4-K w Turcji, Klub Młodych Farmerów w Anglii i Nowej Zelandii), przyœwieca im jednak ten sam cel - umożliwić młodzieży w jak największym stopniu rozwój drzemišcego w nich potencjału.

W Europie młodzież z klubów 4H zrzeszona jest w organizacji Europejski Komitet Klubów Młodych Farmerów i 4H. Organizacja ta dofinansowana jest przez Unię Europejskš.

Obecnie programy propagujące idee 4H prowadzone są w ponad 80 krajach świata. Program 4H rozwija się także na terenie całej Polski, głównie na terenasch wiejskich. Ruch w Polsce zaczął się rozwijać w 1991, pierwszy klub powstał w Lesznie.Pobierz prezentacje klubu 4H

 

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.