Kółko szachowe w ZS 3 w Skoczowie


Parlament Europejski (...) maj±c na uwadze, że szachy s± gr± dostępn± dla dzieci z każdej grupy społecznej, mog± przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), maj±c na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mog± poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwo¶ć i wytrwało¶ć, a także rozwin±ć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętno¶ci analitycznego my¶lenia i podejmowania decyzji; maj±c na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by d±żyły do wprowadzenia do systemów o¶wiaty państw członkowskich programu „Szachy w szkole”...

Fragment O¶wiadczenia Pisemnego Parlamentu Europejskiego w sprawie
wprowadzenia do systemów o¶wiaty w Unii Europejskiej programu
„Szachy w szkole” (0050/2011), 15.03.2012


Zapraszamy na kółko szachowe wszystkich chętnych, zarówno tych, którzy chcą doskonalić grę w szachy jak i pocz±tkuj±cych, a także zaawansowanych graczy.

Termin kółka szachowego dla uczniów SP1 :
piątek godz. 13:45 - 14:30
Miejsce: sala nr 6

Termin kółka szachowego dla uczniów G4 :
środa godz. 13:45 - 15:15
Miejsce: sala nr 6

Opiekunowie: Piotr Lubowski i Adam Mazur
Program kółka szachowego

Informacje na temat programu