Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka


Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Mickiewicza 11
43-430 Skoczów
TEL. (033) 853-37-12


Szkoła Podstawowa nr 1 oddziały gimnazjalne
ul. Bielska 34
43-430 Skoczów
TEL. (033) 853-37-15
TEL. 722001413
E-mail: szkola@zs3.skoczow.pl


Dojazd do szkoły 

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.