Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie

Procedury

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia przez ucznia terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych

Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających przesyłanie danych oraz rejestrowanie obrazu i dźwięku

Procedura kontaktów z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie

Procedura reagowania w przypadku niszczenia szkolnego lub prywatnego mienia i naruszenia dobra wspólnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie

Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników z budynku szkoły

Procedura postępowania w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalezienia niezidentyfikowanej przesyłki na terenie szkoły

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie przez ucznia i osoby dorosłe

Szkolny regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczek szkolnychSzkolny regulamin stypendium

Regulamin stypendiumSzkolny plan wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny plan wychowawczo-profilaktyczny


Jeżeli nie posiadasz, pobierz Adobe Reader 6.02 PL - bezpłany program do odtwarzania plików .pdf


...pobierz

 

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.