Nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie
na rok szkolny 2018/2019

Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka


Potrzebne dokumenty:

1. Zgłoszenie do klasy I (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej)
2. PESEL dziecka (do wglądu)
3. Skrócony odpis aktu urodzenia (lub dowód osobisty dziecka) do wglądu
5. Zdjęcie na legitymację szkolną

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły
w godzinach 7.00 - 15.00 (pn - pt)
w dniach od 26.03.2018 r. do 20.04.2018 r.


Procedury rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

 • uchwała Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Skoczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 • ...pobierz

 • zarządzenie burmistrza Skoczowa w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu szkoły
 • wzór wniosku

 • zarządzenie burmistrza Skoczowa w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodach szkół prowadzonych przez Gminę Skoczów
 • wzór zgłoszenia

 • zarządzenie burmistrza Skoczowa w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoczów
 • 
  ...strona1
  ...strona2


Jeżeli nie posiadasz, pobierz Adobe Reader - bezpłany program do odtwarzania plików .pdf


...pobierz

 

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.