Lista zakwalifikowanych kandydatów do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

otwórz listę

Zespół Szkół Nr 3 w Skoczowie ogłasza nabór
do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka
na rok szkolny 2017/2018

OTWIERAMY KLASĘ SPORTOWĄ


Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka


Potrzebne dokumenty:

1. Zgłoszenie do klasy I (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej)
2. PESEL dziecka (do wglądu)
3. Skrócony odpis aktu urodzenia (lub dowód osobisty dziecka) do wglądu
5. Zdjęcie na legitymację szkolną

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły
w godzinach 7.00 - 15.00 (pn - pt)
w dniach od 28.03.2017r. do 21.04.2017r.


Procedury rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

 • uchwała Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Skoczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 • ...pobierz

 • zarządzenie burmistrza Skoczowa w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecispoza obwodu szkoły
 • ...pobierz

 • zarządzenie burmistrza Skoczowa w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodach szkół prowadzonych przez Gminę Skoczów
 • ...pobierz

 • zarządzenie burmistrza Skoczowa w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoczów
 • 
  ...pobierz


Jeżeli nie posiadasz, pobierz Adobe Reader - bezpłany program do odtwarzania plików .pdf


...pobierz

 

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.